Het team

Kindergeneeskunde: principes & praktijk is een initiatief van een enthousiaste groep mensen met passie voor kinderen, kindergeneeskunde én onderwijs. 

Zij zijn afkomstig uit allerlei ziekenhuizen: kleine streekziekenhuizen, grote opleidingsziekenhuizen en academische kinderziekenhuizen en baseren hun informatie op wetenschappelijke fundamenten en hun, vaak jarenlange, ervaring in het vak.

 

Het team achter Kindergeneeskunde: principes & praktijk is als volgt:

 paul_brand.jpg

Prof. dr. Paul (P.L.P.) Brand

Paul Brand is kinderarts in Zwolle, waar hij zich - naast de algemene kindergeneeskunde - vooral bezig houdt met astma en allergie. Hij is tevens hoogleraar klinisch onderwijs aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en hoofdredacteur van Praktische Pediatrie.

tjalling de vries

Dr. Tjalling (T.W.) de Vries

Tjalling de Vries werd opgeleid tot kinderarts in het Universitair Medisch Centrum Groningen en werkt als algemeen kinderarts in het Medisch Centrum Leeuwarden, zijn aandachtsgebieden zijn kinderlongziekten en kinderallergologie.

judith_de_bont.jpg

Dr. Judith (J.M.) de Bont

Judith de Bont werd opgeleid tot kinderarts en kinderneuroloog in het Erasmus MC-Sophia. Ze werkt als kinderarts-kinderneuroloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Haar aandachtsgebieden zijn algemene kinderneurologie en neuro-oncologie.

avatar.png

Dr. Nico (N.G.) Hartwig

Nico Hartwig is kinderarts-infectieziekten en opleider kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Tot november 2012 was hij werkzaam in het Erasmus MC waar hij een belangrijke rol had in de ontwikkeling van een nieuw medisch curriculum. Naast zijn huidige werkzaamheden is hij docent klinisch redeneren binnen dit medisch curriculum.

 

karoly_illy.jpg

Károly (K.E.) Illy MBA

Károly Illy werd opgeleid tot kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en werkt als algemeen kinderarts in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Zijn aandachtsgebieden zijn ADHD, diabetes mellitus en kinderlongziekten.      

frank_kneepkens.jpg


Dr. Frank (C.M.F.) Kneepkens

Frank Kneepkens is kinderarts maag-darm-leverziekten. Hij was tot medio 2014 werkzaam in het VUmc in Amsterdam. Naast zijn wetenschappelijke en klinische activiteiten heeft hij zich in zijn carrière onder meer toegelegd op patiëntenvoorlichting en bijscholing. Hij is eindredacteur van een reeks specialistische werkboeken over kindergeneeskunde en zit in de redactie van het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie.

carsten_lincke.jpg

Dr. Carsten (C.R.) Lincke

Carsten Lincke is sinds 2013 staflid in het Erasmus MC-Sophia met als hoofdtaak opleider voor het subspecialisme erfelijke en aangeboren aandoeningen. Van 2005-2013 was hij opleider kindergeneeskunde in het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam.

maroeska_de_loo.jpg

 

Dr. Maroeska (D.M.W.M.) te Loo

Maroeska te Loo werd opgeleid tot kinderarts, kinderhematoloog en -oncoloog als ook klinisch farmacoloog aan het Radboudumc  Nijmegen.  Zij werkt als kinderhemato-oncoloog binnen de afdeling kindergeneeskunde. Als klinisch farmacoloog is zij tevens betrokken bij de uitvoering van geneesmiddelenstudies binnen alle deelvakgebieden van de kindergeneeskunde.

henriette moll

Prof. dr. Henriëtte (H.A.) Moll

Henriëtte Moll is subhoofd algemene kindergeneeskunde van het Erasmus MC-Sophia, met als aandachtsgebied spoedeisende kindergeneeskunde. Haar onderzoek richt zich onder meer op predictie van ernstige infecties en triage op de spoedeisende hulp.

ben_semmekrot.jpg

Dr. Ben (B.A.) Semmekrot

Ben Semmekrot werd opgeleid tot kinderarts in het Radboudumc Nijmegen. Hij werkt nu als algemeen kinderarts in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Zijn specifieke aandachtsvelden zijn neonatologie, ALTE en wiegendood.

 

De online redactie:

 kim_klein.jpg

Kim Klein

Kim Klein studeerde geneeskunde in Groningen en werkte als arts-assistent in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Momenteel is zij bezig met een promotietraject binnen de afdeling Kinderoncologie in het VUmc.

 joyce_reijnierse.png

Joyce Reijnierse

Joyce Reijnierse studeerde geneeskunde in Rotterdam. Ze werkte als ANIOS kindergeneeskunde in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en als ANIOS op de IC neonatologie van het Erasmus MC – Sophia. Momenteel doet ze de opleiding tot kinderarts in het Erasmus MC – Sophia met een klinisch profiel en met speciale aandacht voor onderwijs.

 laura_sonneveld.jpg

Laura Sonneveld

Laura Sonneveld rondde haar basisopleiding geneeskunde af in Maastricht. Ze heeft twee jaar als ANIOS kindergeneeskunde in Delft en op de IC neonatologie het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gewerkt. Momenteel werkt ze voor haar perifere stage in het Amphia Ziekenhuis in Breda.

 chris_hoppenbrouwers.png

Chris Hoppenbrouwers

Chris Hoppenbrouwers is in opleiding tot kinderarts in het VUmc. Tijdens haar opleiding combineerde zij haar klinische werkzaamheden met het geven van onderwijs en het verbeteren hiervan. Momenteel volgt zij de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

charlotte_ruys_1.jpg

Charlotte Ruys

Charlotte Ruys studeerde geneeskunde aan het VUmc en werkte vervolgens anderhalf jaar als ANIOS kindergeneeskunde in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp. Op dit moment is zij halverwege haar promotietraject over follow-up van prematuren en voeding voor laat-prematuren. Ze hoopt binnenkort haar Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen.