50 Achterblijvende groei

 • Inleiding
 • Leerdoelen
 • Oorzaken
 • Lengte en gewicht
 • Botleeftijd
 • Behandeling
 • Kennistoets

50 Achterblijvende groei

50 Achterblijvende groei

 • Inleiding
 • Leerdoelen
 • Oorzaken
 • Lengte en gewicht
 • Botleeftijd
 • Behandeling
 • Kennistoets

Inleiding

Of een kind te klein wordt gevonden voor de leeftijd, wordt vooral bepaald door de lengtegroei van de referentie­populatie. De lengtegroei van Nederlandse kinderen wordt beoordeeld aan de hand van de groeicurven die zijn gebaseerd op de uitkomsten van de meest recente landelijke groeistudie.
Een lengte die zich op de groeicurve 1,3 standaarddeviaties (SD) onder het gemiddelde bevindt, wordt in het algemeen beschouwd als te klein. Een afbuigende groeicurve is gedefinieerd als drie opeenvolgende metingen met een interval van telkens minimaal zes maanden op een steeds lagere SD-score uitkomen.

Leerdoelen

Groeivertraging kan alleen worden opgespoord bij een zorgvuldige registratie van lengte en gewicht en het uitzetten daarvan in een groeidiagram.

Groeivertraging en te kleine lengte kunnen talrijke oorzaken hebben. Een tijdige diagnose is van belang voor het bereiken van een optimale eindlengte.

Zowel de streeflengte als de botleeftijd zijn van belang bij de beoordeling van groeiachterstand.

Groeihormoonbehandeling is geen panacee. Optimale voeding is wel voor iedereen van belang.

Inloggen

Om alle multimedia te kunnen bekijken moet je ingelogd zijn

Nu inloggen

Heb je een code?

Benieuwd naar deze informatie? Registreer je met de activatiecode uit je boek.

Bestel het boek