10 Acute benauwdheid

 • Inleiding
 • Leerdoelen
 • Aanpak
 • Astmaexacerbatie
 • Laryngitis subglottica
 • Bronchiolitis
 • Pneumonie
 • Andere oorzaken
 • Kennistoets

10 Acute benauwdheid

10 Acute benauwdheid

 • Inleiding
 • Leerdoelen
 • Aanpak
 • Astmaexacerbatie
 • Laryngitis subglottica
 • Bronchiolitis
 • Pneumonie
 • Andere oorzaken
 • Kennistoets

Inleiding

Benauwdheid (ook wel kortademigheid, ademnood of dyspneu) is een van de meest voorkomende redenen van acute consultatie door een kinderarts. Hoewel ook ziekten van andere orgaansystemen (bijvoorbeeld circulatie en CZS) een afwijkende ademhalingspatroon kunnen veroorzaken, ligt de oorzaak van acute benauwdheid bij kinderen meestal op het gebied van de luchtwegen.
Acute benauwdheid is het subjectieve gevoel van ademnood of een zichtbaar bemoeilijkte ademhaling. Grotere kinderen geven vaak zelf aan dat ze benauwd zijn. Bij jonge kinderen zijn het vooral de ouders die aangeven dat hun kind moeite heeft met ademhalen. Benauwdheid is een subjectief begrip en kan dus veel verschillende dingen betekenen. In dit hoofdstuk gaan we in op de acute benauwdheid; de aanpak van recidiverende benauwdheid wordt in hoofdstuk 74 besproken.

Leerdoelen

• Neem bij een benauwd kind een beknopte anamnese af terwijl je alvast het lichamelijk onderzoek doet: vraag vooral naar voorgeschiedenis (astma?) en begin van de verschijnselen.

Lichamelijk onderzoek: eerst kijken om de ernst van de benauwdheid in te schatten (air entry, ademarbeid, ademfrequentie), dan pas luisteren met de stethoscoop voor de differentiaaldiagnose.

Geef een ernstig benauwd kind extra zuurstof.

Luchtwegverwijders helpen goed bij acuut astma, mits de dosis hoog genoeg is en de medicijnen vaak genoeg gegeven worden.

Inloggen

Om alle multimedia te kunnen bekijken moet je ingelogd zijn

Nu inloggen

Heb je een code?

Benieuwd naar deze informatie? Registreer je met de activatiecode uit je boek.

Bestel het boek