60 Autismespectrumstoornissen

 • Inleiding
 • Leerdoelen
 • Anamnese
 • Lichamelijk onderzoek
 • Aanvullend onderzoek
 • Diagnose
 • Behandeling en begeleiding
 • Kennistoets

60 Autismespectrumstoornissen

60 Autismespectrumstoornissen

 • Inleiding
 • Leerdoelen
 • Anamnese
 • Lichamelijk onderzoek
 • Aanvullend onderzoek
 • Diagnose
 • Behandeling en begeleiding
 • Kennistoets

Inleiding

Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn ontwikkelingsstoornissen met als kenmerk beperkingen in sociale communicatie en interacties die in de in de eerste levensjaren steeds duidelijker worden. Ze worden ook wel pervasieve ontwikkelingsstoornissen genoemd: doordringend en zeer ingrijpend in alle aspecten van het sociaal en cognitief functioneren. De prevalentie wordt, afhankelijk van de criteria, geschat op 60-100 : 10.000 (0,6-1%).
Er is geen twijfel aan dat er een sterk neurobiologisch en genetisch bepaalde predispositie bestaat. ASS zijn geen uiting van een falende opvoeding of van emotionele kilte in het gezin. De etiologie is multifactorieel: genetisch, epigenetisch, omgevingsfactoren.
Het aspergersyndroom is een subtype van ASS waarbij de intelligentie normaal of soms verhoogd is.

Leerdoelen

Autismespectrumstoornissen zijn gekenmerkt door levenslange gebrekkige communicatieve en sociale vaardigheden en door stereotiepe gedrags- en reactiepatronen en gaan gepaard met ernstige beperkingen in het normale sociale functioneren.

De oorzaken van ASS zijn multifactorieel, met een zeer sterke neurobiologische en genetische predispositie. Een aantal zeldzame genetische syndromen gaat gepaard met een sterk verhoogde kans op ASS.

De ouders vermoeden zelf al vaak heel vroeg een autistische ontwikkelingsstoornis. Expliciete bespreking van deze vaak terechte zorgen leidt tot snellere diagnostiek en indicatiestelling voor vroege interventies en begeleiding.

De zorg voor individuen met ASS is levenslang en doorgaans zeer intensief.

Inloggen

Om alle multimedia te kunnen bekijken moet je ingelogd zijn

Nu inloggen

Heb je een code?

Benieuwd naar deze informatie? Registreer je met de activatiecode uit je boek.

Bestel het boek