18 Cyanose

  • Inleiding
  • Leerdoelen
  • Perifere en centrale cyanose
  • Oorzaken
  • Kennistoets

18 Cyanose

18 Cyanose

  • Inleiding
  • Leerdoelen
  • Perifere en centrale cyanose
  • Oorzaken
  • Kennistoets

Inleiding

Cyanose is een blauwpaarse verkleuring van huid en slijmvliezen, als uiting van een verlaagd zuurstofgehalte in het bloed (hypoxemie) of in de weefsels. Die wordt veroorzaakt door een overmaat aan gereduceerd (niet-geoxygeneerd) hemoglobine (Hb, > 3 mmol/l) dat, anders dan het helderrode geoxygeneerde Hb, een paarsblauwe kleur heeft. Het ontstaan van cyanose hangt dus in belangrijke mate af van het totale hemoglobinegehalte: bij een hoog Hb ontstaat gemakkelijker cyanose dan bij anemie. Een anemisch kind kan dus een perifeer zuurstoftekort hebben zonder cyanose.

Leerdoelen

Maak bij een blauwe baby snel het onderscheid tussen perifere cyanose (onschuldig) en centrale cyanose (ernstig). Meet hiervoor de zuurstofsaturatie.

Centrale cyanose met slechte (insufficiënte) ademhaling duidt op een neurologisch probleem. Vaak wordt dat veroorzaakt door maternaal medicatiegebruik of asfyxie. Zorg dat het kind goed beademd wordt.

Centrale cyanose met normale of moeilijke ademhaling (dyspneu) wordt veroorzaakt door cardiale of respiratoire oorzaken. Maak het onderscheid met de 100%-zuurstoftest.

Inloggen

Om alle multimedia te kunnen bekijken moet je ingelogd zijn

Nu inloggen

Heb je een code?

Benieuwd naar deze informatie? Registreer je met de activatiecode uit je boek.

Bestel het boek