62 Geïsoleerde motorische achterstand

  • Inleiding
  • Leerdoelen
  • Screenende tests
  • Onderzoek naar de oorzaak

62 Geïsoleerde motorische achterstand

62 Geïsoleerde motorische achterstand

  • Inleiding
  • Leerdoelen
  • Screenende tests
  • Onderzoek naar de oorzaak

Inleiding

Bij een geïsoleerde motorische achterstand verloopt de grove motorische ontwikkeling van een kind trager dan normaal, terwijl de ontwikkeling op de andere domeinen (fijne motoriek, spraak-taalontwikkeling, sociale interactie) normaal is. Meestal gaat het om een kind dat grove motorische mijlpalen (rollen, zitten, staan, lopen) later haalt dan normaal. Geïsoleerde achterstand van de fijne motoriek is erg zeldzaam.
Het is moeilijk om vast te stellen of een kind een vertraagde motorische ontwikkeling heeft. De normale motorische ontwikkeling laat zo'n ruime variatie zien dat er nog veel geaccepteerd mag worden als normale spreiding. Vaak merken de ouders (of de omgeving) als eersten op dat een kind minder doet dan leeftijdgenootjes.

Leerdoelen

Onthoud de volgende mijlpalen: grofweg moet een kind bij de leeftijd van 6-8 maanden kunnen omrollen, bij 8 maanden kunnen zitten, bij 12 maanden langs lopen en bij 18 maanden zelfstandig kunnen lopen.

Bij het vermoeden van een achterstand in motorische ontwikkeling kun je de ontwikkeling het beste met een gevalideerde motorische ontwikkelingstest laten vastleggen door een kinderfysiotherapeut. Het doel is drieledig: vaststellen of er sprake is van achterstand, vaststellen hoe ernstig de achterstand is en objectief vervolgen van de verdere ontwikkeling.

Bij een zuigeling met een geïsoleerde motorische achterstand is in het eerste levensjaar eigenlijk geen andere interventie nodig dan kinderfysiotherapie.

Dissociation of maturation’ is een variant van de normale ontwikkeling en moet worden onderscheiden van een abnormale ontwikkeling.

Inloggen

Om alle multimedia te kunnen bekijken moet je ingelogd zijn

Nu inloggen

Heb je een code?

Benieuwd naar deze informatie? Registreer je met de activatiecode uit je boek.

Bestel het boek