75 Hoorbare ademhaling (stridor en rochelen)

  • Inleiding
  • Leerdoelen
  • Rochelen
  • Stridor
  • Kennistoets

75 Hoorbare ademhaling (stridor en rochelen)

75 Hoorbare ademhaling (stridor en rochelen)

  • Inleiding
  • Leerdoelen
  • Rochelen
  • Stridor
  • Kennistoets

Inleiding

Een hoorbare ademhaling betekent dat de ademhaling meer geluid maakt dan normaal en zonder stethoscoop hoorbaar is. Een piepend geluid bij de uitademing is besproken in hoofdstuk 74. In dit hoofdstuk bespreken we de beide andere meest voorkomende vormen van hoorbare ademhaling: rochelen en stridor.
Rochelen is het hoorbaar bewegen van slijm in de luchtwegen. Dit geluid wordt door patiënten en ouders ook wel omschreven als ‘zagen’, ‘pruttelen’ of ‘vol zitten’. Op de borstwand zijn vibraties voelbaar.
Stridor is een hoog piepend geluid, vooral bij inademing, dat ontstaat door een obstructie van de grote, extrathoracale luchtweg. Als de obstructie van de luchtweg in de thorax zit, wordt het piepende geluid vooral expiratoir gehoord (zie hoofdstuk 74).

Leerdoelen

Hardnekkig en recidiverend rochelen is meestal onschuldig.

Acute stridor bij kinderen wordt meestal veroorzaakt door pseudokroep (laryngitis subglottica); ernstige oorzaken als allergisch larynxoedeem en epiglottitis moeten wel worden overwogen en uitgesloten op grond van anamnese en lichamelijk onderzoek.

Chronische stridor bij een zuigeling berust meestal op laryngomalacie; dit behoeft geen verder onderzoek tenzij het kind slecht groeit.

Inloggen

Om alle multimedia te kunnen bekijken moet je ingelogd zijn

Nu inloggen

Heb je een code?

Benieuwd naar deze informatie? Registreer je met de activatiecode uit je boek.

Bestel het boek