38 Onbegrepen koorts

 • Inleiding
 • Leerdoelen
 • Aandoeningen die geassocieerd zijn met koorts
 • Koorts zonder focus
 • De ziekte van Kawasaki
 • Langdurig koorts bij pubers zonder pathologie
 • Recidiverende koorts
 • Periodiekekoortssyndromen
 • Kennistoets

38 Onbegrepen koorts

38 Onbegrepen koorts

 • Inleiding
 • Leerdoelen
 • Aandoeningen die geassocieerd zijn met koorts
 • Koorts zonder focus
 • De ziekte van Kawasaki
 • Langdurig koorts bij pubers zonder pathologie
 • Recidiverende koorts
 • Periodiekekoortssyndromen
 • Kennistoets

Inleiding

Koorts is verhoging van de lichaamstemperatuur, gemeten of gerapporteerd door ouders. Wij nemen hier als grens een temperatuur van 38,5 °C. Het verschil met hyperthermie is dat bij koorts het interne setpoint veranderd is.
Meestal is koorts een gevolg van een virale infectie, soms van een bacteriële infectie. Vaak zijn er begeleidende verschijnselen. Onbegrepen koorts duurt langer dan een week en er is geen focus te vinden. Onbegrepen koorts kent een aantal patronen; het patroon geeft een idee over de diagnose (zie tabel 1).

Leerdoelen

Probeer het patroon in het koortsbeloop zo goed mogelijk te definiëren. Let daarbij op enkelvoudige versus meervoudige ziekte-episoden en het beloop in de tijd.

Herhaald lichamelijk onderzoek in de tijd kan nieuwe symptomen aan het licht brengen.

Beperk het aanvullend onderzoek tot enkele bepalingen; de oplossing voor het koortsprobleem komt zelden uit een uitgebreid screenend onderzoek, terwijl de kans op fout-positieve uitslagen juist toeneemt.

Een onderliggende immuunstoornis is vrijwel uitgesloten als de infecties zich beperken tot de bovenste luchtwegen en er goede groeiparameters zijn.

De hoogte van de koorts correleert niet met de ernst van de ziekte.

Inloggen

Om alle multimedia te kunnen bekijken moet je ingelogd zijn

Nu inloggen

Heb je een code?

Benieuwd naar deze informatie? Registreer je met de activatiecode uit je boek.

Bestel het boek