8 Opvang van een acuut ziek kind

 • Inleiding
 • Leerdoelen
 • Airway: bovenste luchtweg
 • Breathing: ademhaling
 • Circulation: circulatie
 • Disability: bewustzijn
 • Exposure: blootstelling aan prikkels van buitenaf
 • Top-teen-onderzoek
 • Kennistoets

8 Opvang van een acuut ziek kind

8 Opvang van een acuut ziek kind

 • Inleiding
 • Leerdoelen
 • Airway: bovenste luchtweg
 • Breathing: ademhaling
 • Circulation: circulatie
 • Disability: bewustzijn
 • Exposure: blootstelling aan prikkels van buitenaf
 • Top-teen-onderzoek
 • Kennistoets

Inleiding

Tijdige herkenning en behandeling van acuut zieke kinderen met symptomen van respiratoir, circulatoir of centraal neurologisch falen is van groot belang, want het verbetert de prognose. Voor het herkennen van zowel vroege symptomen als risicofactoren kun je de ABCDE-methode gebruiken. Dat is een systematische manier van beoordelen die snel inzicht geeft in de toestand van het kind (tabel 1 en ABCDE-beoordeling).

Leerdoelen

Beoordeel een ziek kind systematisch volgens het ABCDE-schema.

Geef zuurstof via een non-rebreathing masker.

Beoordeel de ademhaling op efforteffectivityeffects (inspanning – effectiviteit – effect).

Beoordeel de circulatie op hartfrequentie, polsvolume, capillary refill en bloeddruk.

Hypotensie is een laat teken van falen van de circulatie.

Vergeet nooit glucose te bepalen.

Inloggen

Om alle multimedia te kunnen bekijken moet je ingelogd zijn

Nu inloggen

Heb je een code?

Benieuwd naar deze informatie? Registreer je met de activatiecode uit je boek.

Bestel het boek