33 Veel drinken en veel plassen

 • Inleiding
 • Leerdoelen
 • Anamnese
 • Lichamelijk en aanvullend onderzoek
 • Therapie
 • Diabetes mellitus
 • Kennistoets

33 Veel drinken en veel plassen

33 Veel drinken en veel plassen

 • Inleiding
 • Leerdoelen
 • Anamnese
 • Lichamelijk en aanvullend onderzoek
 • Therapie
 • Diabetes mellitus
 • Kennistoets

Inleiding

Veel drinken en veel plassen zijn symptomen die kunnen wijzen op diabetes, maar die ook onschuldig kunnen zijn. Met een gerichte anamnese en eenvoudig aanvullend onderzoek kom je er meestal snel achter.
Bij veel drinken gaat het om duidelijk meer inname van vocht dan voor leeftijd, lichaamsbouw en omstandigheden (zoals koorts, inspanning, omgevingstemperatuur) verwacht mag worden, doorgaans als gevolg van aanhoudende dorst (polydipsie). Polydipsie kan ook berusten op een homeostatisch mechanisme. Bij overmatige verliezen (zweet, tachypneu, braken, diarree, urine) leidt aanhoudend dorstgevoel tot veel drinken en beschermt zo het lichaam tegen dehydratie. Bij habitueel veel drinken (ook wel psychogene polydipsie genoemd) zonder overmatige verliezen zorgen volume- en osmoreceptoren voor verhoogde diurese en klaring van het overtollig water.
De klacht ‘veel plassen’ kan betrekking hebben op het volume en op de frequentie van de mictie en op een combinatie van beide. Polyurie is de term voor een grotere urineproductie dan normaal voor leeftijd en lichaamsbouw. Bij pollakisurie is de mictiefrequentie hoger dan normaal. Als het urinevolume niet is toegenomen, leidt dat niet tot dorst en veel drinken.

Leerdoelen

Polydipsie en polyurie berusten meestal op gewoontevorming.

Nachtelijke dorst en drinken wijst op een ernstige organische stoornis.

Diabetes mellitus is de meest voorkomende ernstige oorzaak van polyurie en polydipsie en leidt meestal binnen 2-3 weken tot duidelijk gewichtsverlies en ernstige dehydratie.

Groeivertraging en gestoorde lengtegroei duiden meestal op een zeldzame congenitale tubulusfunctiestoornis of op renale diabetes insipidus.

Metabole acidose met verhoogde anion gap wijst op diabetes mellitus.

Metabole acidose met een normale anion gap wijst op tubulusdisfunctie.

Inloggen

Om alle multimedia te kunnen bekijken moet je ingelogd zijn

Nu inloggen

Heb je een code?

Benieuwd naar deze informatie? Registreer je met de activatiecode uit je boek.

Bestel het boek